Педагогически специалисти с ръководни функции:
Румянка Илиева – директор

Педагогически специалисти:
Йоана Колушовска – главен учител
Гергана Грозданова – старши учител
Невена Петрова – старши учител
Росица Цветкова – старши учител
Румяна Димитрова – старши учител
Цветелина Иванова – учител
Благовеста Игнатова – учител
Мими Георгиева – учител
Александра Господинова – учител
Ивалина Иванова – учител
Михаела Иванова – учител по музика

Помощно – обслужващ персонал:
Татяна Александрова – домакин

Помощник – възпитатели:
Виолета Стоичкова
Ели Соколова
Роза Стоянова
Диана Пешева
Теменужка Божилова
Антоанета Христова
Галина Боянова
Ася Синанова
Светла Йорданова

Готвачи:
Надя Кирова
Валентина Кръстанова
Десислава Въчева

Огняр:
Валентин Антонов

Работник поддръжка:
Любомир Георгиев