ДЕТСКА ГРАДИНА – „АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ“, гр. СВОГЕ

Детска градина „Александър Вутимски“ е изградена през 1987 г. на територията на родния дом на талантливия поет Александър Вутимски. Градината е с капацитет 150 места разпределени в шест групи със самостоятелни спални, занимални, гардеробни, санитарни възли. Сградата разполага с локално парно, кухня със прилежащи складови помещения, пералня и административна част. Детска градина „Александър Вутимски“ е открита официално на 4.11.1987 година. Персоналът, който я обслужва при откриването й е от 29 човека от които: 1 директор, 1 методист, 1 учител по музика, 12 детски учители и 14 помощно–обслужващ персонал. ДГ „Александър Вутимски“ е под едно ръководство заедно с ЦДГ 2, сега „Калина Малина“ и детска ясла с обща численост на персонала 48 човека и 220 деца. На 1.09.1989 година двете градини се разделят административно като претърпяват и структурни промени. ДГ „Александър Вутимски“ остава с пет групи ДГ и в сградата се премества останалата вече само една яслена група.​
През всичките години основната цел в нашата работа е била от една страна да бъдем партньори на родителите при отглеждането на децата им и от друга страна– партьори на децата в най–важните години от развитието им. И всичко това – “ OТ ЛЮБОВ И С ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА“.
Нашата Мисия е – осъществяване на качествен възпитателно–образователен процес с европейски измерения. Стремежът ни е да превърнем детското заведение в желана територия за децата, а учителите в партньори на родителите в отглеждането, възпитанието и обучението на децата. Целта ни е да създадем възможност за всяко дете да развива своите способности, като се съхранява и насърчава детската индивидуалност.

Приоритетите ни:
– Поддържане, обновяване и обогатяване на материалната база
– Привличане на родителите като партньори в дейността и разширяване формите на сътрудничество
– Интегриране на деца от различен етнос и деца със специални образователни потребности
– Насърчаване и осигуряване участие на учителите в различни квалификационни форми
Философията ни – формиране на ценностна система и възпитаване на поведенчески умения в следните направления:- Да дадем на децата пълноценни знания
– Да подпомагаме изграждането на свободна и инициативна личност
– Да способстваме за развитието на творческите заложби
– Да възпитаваме патриотичен дух, любов към българските традиции и национално достойнство
– Да опазваме духовното и физическо здраве на подрастващите
Визията ни

– детската градина да се превърне в приказен дом на творчеството, уюта и красотата. Място, където да виждаме усмивките на децата, да усещаме топлината на сърцата и да срещаме доверие в очите им.